News
  News
 Location:Home > News 
The website is under construction
2011-1-28

 The website is under construction。

XIAMEN HUAXING TRADE CO.,LTD    A1803 Xinjing Center,No.21 Jiahe Road, Xiamen, China
TEL:+86-592-601 2222    FAX:+86-592-601 3333    E-mail:huaxing@huaxingstone.com.cn